Webstore voorwaarden

Energie adviesbureau groen

Webstore voorwaarden

Introductie

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. Ook wordt de mogelijkheid geboden een aantal van deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen.

Wij hebben www.energieadviesbureaugroen.nl ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen en klanten van Energie Adviesbureau Groen in het bijzonder. Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Wij hebben deze website met grote zorg samengesteld, maar kunnen de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen.

Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy- & cookiebeleid vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan. Ook leest u hoe uw privacy daarbij wordt beschermd.

Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze website kunt u het onderdeel Bestelvoorwaarden raadplegen. Als u gebruikt maakt van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de genoemde voorwaarden.

Eigendom van Energie Adviesbureau Groen

De webstore en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Energie Adviesbureau Groen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energie Adviesbureau Groen.

Informatie en prijzen

De op deze website getoonde informatie wordt door Energie Adviesbureau Groen met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Energie Adviesbureau Groen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en deze tegen de verkeerde prijs of voorwaarden is besteld, kan Energie Adviesbureau Groen aangeven dat de juiste prijs wordt gehanteerd bij de bestelling in plaats van de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.  Wenst u de bestelling niet onder de aangepaste prijs of voorwaarden te accepteren, dan kunt u op dat moment besluiten af te zien van de bestelling. Indien u desondanks alsnog afneemt, dan zal de nieuwe prijs en/of voorwaarden onverkort van toepassing zijn. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij anders aangegeven.

Eventuele aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en zolang de voorraad strekt.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Energie Adviesbureau Groen domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze websites aangeboden downloads.

Contact

Wij zijn te bereiken op werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur telefonisch bereikbaar via 0683991696 of via info@energieadviesbureau.nl .

Ook biedt de website de mogelijkheid om uw vraag te stellen via WhatsApp en kunt u op de website 24/7 een terugbelverzoek plaatsen. Wij nemen dan de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Toegang tot de Webstore, producten en diensten

De webstore bevat diverse diensten en producten. Daarvoor kan een account nodig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van uw account(s), toegangscode(s) en wachtwoord(en) en u dient deze zorgvuldig te gebruiken, geheim te houden en erop toe te zien dat deze niet door onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Zodra u een vermoeden heeft dat een onbevoegde toegang daartoe heeft of kan hebben, dient u dit direct aan ons te melden.

Wij behouden ons het recht om een account te wijzigen, te blokkeren, of te verwijderen en zullen u informeren wanneer dat het geval is.