Privacy- & Cookiebeleid

Energie adviesbureau groen

Privacy- & cookiebeleid

 

  1. Privacy verklaring
  2. Cookies
  3. Responsible Disclosure
  4. Disclaimer
  5. Copyright

———————————————————————————————————————————————————————————- 

1. Privacy verklaring

Energie Adviesbureau Groen is een nationaal opererend adviesbureau met klanten en opdrachtgevers in een groot aantal sectoren. Er zijn diverse situaties waarin jouw gegevens door Energie Adviesbureau Groen verzameld, opgeslagen en verwerkt worden. U geeft ons uw persoonsgegevens bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een opdracht, wanneer u een contactformulier op de website invult of ons via e-mail benadert. Verder verkrijgen wij uw gegevens van derden wanneer wij in het kader van een gerichte zoekopdracht via (openbare) registers en openbare bronnen zoals websites. Daarom vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij werken, wat uw rechten zijn en hoe u uw wensen aangeeft. Mocht u vragen hebben of het ergens niet mee eens zijn, neem dan contact op met ons bureau via info@energieadviesbureaugroen.nl.

De verklaring wijzigt af en toe, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. We raden u dus aan de verklaring periodiek opnieuw te lezen. Deze privacy verklaring is op 24-03-2020 voor het laatst herzien.

Doel waarvoor wij persoonsgegeven verwerken

Nieuwsbrieven
Met onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van onze projecten en dienstverlening. U geeft zelf toestemming om uw e-mail adres toe te voegen aan de mailinglijst. U kunt u ook weer afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Marketing- en business development doeleinden
Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met de voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Werking website
Wanneer u onze website bezoekt, registreren we algemene gegevens over uw bezoek- en klikgedrag. Voorbeelden hiervan zijn uw IP adres, het tijdstip van je bezoek en de gegevens die je browser door het gebruik van cookies meestuurt, zie ook: Cookies. We gebruiken deze gegevens om de dienstverlening en het bereik van onze website continu te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Social Media
Op onze website staan buttons waarmee je webpagina’s kunt promoten en delen (liken en tweeten) op sociale netwerken. Deze buttons werken via de code die afkomstig is van de sociale netwerken. Deze code plaatst cookies van het betreffende sociale netwerk.

Vragen en een klacht indienen
Heeft u vragen of klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@energieadviesbureaugroen.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u ook uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Daarnaast geldt specifiek voor:

Nieuwsbrieven
U kunt u te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Gebruik hiervoor de link onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden altijd zolang als nodig bewaard voor het uitvoeren van een project, opdracht of activiteit. Tenzij we op wettelijke gronden je gegevens langer moeten bewaren.

Social Media
De buttons waarmee u inhoud van onze website kunt delen en promoten werken op basis van cookies, geplaatst door de betreffende sociale netwerken. Wij hebben daar als Energie Adviesbureau Groen geen invloed op. Wilt u meer weten over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken, bekijk dan de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

Recht op inzage
Een verzoek om uw persoonsgegevens in te zien kunt u indienen bij ons bureau via info@energieadviesbureaugroen.nl. Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van het cookie in kwestie mee. U vindt deze terug in de instellingen van je browser.

Recht op wijzigen en verwijderen
U hebt het recht om een verzoek in te dienen tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden bij de ons bureau via info@energieadviesbureaugroen.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u wel vragen om een identificatie.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van uw persoonsgegevens voor zover die onjuist zijn, of aanvullende gegevens te verstrekken indien deze onvolledig zijn.

Recht op beperking
U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Bij honorering van dat verzoek zullen we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen we uw privacy belangen afwegen tegen ons belang of plicht om de gegevens te verwerken, en op basis daarvan besluiten de gegevens wel of niet langer te verwerken.

Gronden van verwerking
Energie Adviesbureau Groen verwerkt persoonsgegevens op grond van verschillende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Op basis van gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld voor het aanbieden van diensten of producten van Energie Adviesbureau Groen. Voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder die gegevens kunnen wij de betreffende dienst niet leveren (met jouw toestemming). Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Energie Adviesbureau Groen behoudt zich het recht voor de gegevens te verwerken wanneer dit wettelijk vereist is, dan wel wanneer Energie Adviesbureau Groen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Energie Adviesbureau Groen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wanneer delen we gegevens met derden? Soms is het nodig dat wij jouw gegevens delen met derden, bijvoorbeeld aan externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau, of aan partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events, of aan Google Analytics ten behoeve van verbeteringen aan onze website of aan gecertificeerde BRL 9500 bedrijven.

Deze derden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer de derde optreedt namens ons op basis van instructies, dan sluiten we een verwerkersovereenkomst af met die derde die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heeft u verder nog vragen over uw persoonsgegevens bij Energie Adviesbureau Groen? Neem dan contact op met de ons bureau, dit kan per email via info@energieadviesbureaugroen.nl.

2. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat onze website en/of flash-applicaties tijdens uw bezoek meestuurt. Uw eigen browser slaat deze cookies op. De volgende keer dat u onze website bezoekt, stuurt uw browser de opgeslagen informatie weer naar ons terug zodat onder andere onze website u herkent van de vorige keer.

Functionele en analytische cookies worden bij elk bezoek geplaatst zonder dat toestemming vereist is. Gebruik van de Social Media buttons is afhankelijk van de privacy verklaring en cookie beleid van het betreffende sociale netwerk.

Targeting cookies van derden worden alleen geplaatst als u hier toestemming voor geeft.

De cookies die geplaatst worden kunt u via de instellingen van uw browser verwijderen. Daarmee kunt u ook eerder afgegeven toestemming intrekken.  

Functionele en analytische Cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en u gemakkelijk van de site gebruik kunt maken. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze website bezoekers. Dat doen wij met Google Analytics in lijn met de richtlijnen daarvoor van de autoriteit persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

Social Media
De buttons waarmee u inhoud van onze website kunt delen en promoten werken op basis van cookies, geplaatst door de betreffende sociale netwerken. Wij hebben daar als Energie Adviesburea geen invloed op. Wilt u meer weten over de verwerking van je persoonsgegevens door deze sociale netwerken, bekijk dan de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

Targeting cookies
Indien u middels de banner wel cookies accepteert gebruiken we cookies van derden, zo maken we gebruik van cookies van Google AdWords. Daarmee meten we ook de effectiviteit van onze AdWords-advertenties bij Google. Wilt u meer weten, bekijk dan het privacybeleid van Google AdWords. Energie Adviesbureau Groen heeft geen invloed op hun privacybeleid.

3. Responsible Disclosure

Bij Energie Adviesbureau Groen vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

Uw bevindingen te mailen naar info@energiebureaugroen.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP-Key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen. Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen. Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden en voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing. Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

4. Disclaimer

Aan de informatie op deze website, of in een link naar websites van derden of andere externe bronnen, kunnen geen rechten worden ontleend. Energie Adviesbureau Groen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie die is opgenomen in documenten op deze website of anderszins geproduceerd door Energie Adviesbureau Groen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor vervaardigd. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Energie Adviesbureau Groen en wordt je verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij info@energieadviesbureaugroen.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten ontlenen aan de documenten, tenzij na schriftelijke toestemming door Energie Adviesbureau Groen.

5. Copyright

Energie Adviesbureau Groen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energie Adviesbureau Groen, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De bezoeker is ten aanzien van de Energie Adviesbureau Groen website en (eventuele) mobiele diensten slechts bevoegd de website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Energie Adviesbureau Groen, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Energie Adviesbureau Groen website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.